Zasílatelské služby v silniční dopravě

Zajištění přepravy zásilek prostřednictvím smluvních partnerů:

 • Celovozové zásilky.
 • Doprava menších zásilek formou dokládek nebo sběrné služby.
 • Nadrozměrné přepravy.
 • Přepravy ADR.
 • Relace Evropa, Rusko a všechny další země bývalého Sovětského svazu, Turecko.

Zasílatelské služby v letecké dopravě

 • Zajištění dopravy leteckých zásilek z letiště Praha včetně svozu na letiště.
 • Zajištění celních služeb na letišti.

Celní služby

Zajištění celních služeb prostřednictvím smluvních partnerů ve vývozu a v dovozu zboží.

Pojištění

 • Společnost ART-SPEED, s.r.o. má pojištění zasílatele na hodnotu 5 mil. Kč a v silniční mezinárodní přepravě má pojištění jako dopravce 3 mil. Kč.
 • Připojištění zásilek na přání na základě smlouvy s Colonade Insurance S.A.
 • Řešení škodních událostí.
 • Smluvní dopravci mají pojištění odpovědnosti dle limitů podle druhu dopravy.

Poradenská činnost v oblasti silničních přeprav

Konzultace ohledně balení a ložení zásilek.

Právní podmínky

 • Přepravy, skladování a manipulace se řídí Všeobecnými zasilatelskými podmínkami vydanými Svazem spedice a logistiky ČR.
  Každý druh dopravy se řídí ještě mezinárodními úmluvami.

Rychlý kontakt

Adresa:areál REMET
Vídeňská 127
619 00 Brno